top of page

Op deze pagina willen wij dankbaar terugdenken aan onze overleden leden

en hun familie nogmaals ons innig medeleven betuigen.

Op zondag 3 maart overleed in “De Rank” te Asse Philemon Ceuppens. Een man die voor Heemkring Bodeghave ontzettend veel heeft betekend.

In de annalen van de Kring vinden wij hem in 1968 al terug als bestuurslid. In 1977 werd hij penningmeester en hij bleef deze functie plichtbewust uitoefenen tot in 2002.

Begin 2005 nam hij ontslag als bestuurslid, maar zolang zijn gezondheid het hem toeliet, stak hij graag de armen uit de mouwen om “zijn” heemkring van dienst te zijn.

Philemon, een man die in het geschiedenisboek van Heemkring Bodeghave zijn naam in hoofdletters verdient.

Hij werd 89 en vond zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van Sint-Ulriks-Kapelle.

 

Op 29 januari 2024 overleed Jean Pappaert vrij onverwacht thuis.

Hij werd geboren te Schepdaal op 10 juni 1938, maar voelde zich volop Bodegemnaar en verdiende destijds onder meer zijn strepen in de Bodegemse fanfare “De Vrije Belgen”.

Samen met zijn echtgenote Agnes De Rooms was Jean sinds jaar en dag lid van Heemkring Bodeghave.

Op zijn overlijdensbericht prijkt een foto van zijn keurig onderhouden moestuin met netjes afgeboorde groenteperken, weelderig frisse eigen teelt... een lust voor het oog. Een sprekende foto om hem te duiden : een eenvoudige, vriendelijke, joviale man die wij graag in onze herinnering zullen blijven bewaren.

Op 9 september 2023 namen wij in het crematorium van Lochristi, samen met zijn familie, buren en vrienden, afscheid van Gaspard Pottie.

Hij werd geboren in het West-Vlaamse Moorsele op 13 augustus 1940 en overleed in het

WZC “Koning Albert I” op 30 augustus 2023.

Gaspard was doctor in de biologie maar liep met zijn wetenschappelijke kennis en wijsheid geenszins te koop. Wel engageerde hij zich sterk in het Bodegemse gemeenschapsleven.

Meer dan 20 jaar lang was hij voorzitter van de Bond van grote en jonge gezinnen (de huidige Gezinsbond) en vele jaren ook zat hij op de voorzittersstoel van de Bodegemse Gemeenschapsraad, sinds vorig jaar omgedoopt tot Bodegemse Dorpsraad.

Samen met zijn vrouw Alma was hij jarenlang lid van Heemkring Bodeghave.

Wij zullen ons Gaspard blijven herinneren als een wijs, scherpzinnig en goedlachs man.

Op zijn doodsprentje liet zijn vrouw Alma deze beklijvende woorden afdrukken :

“De dood heeft met zijn kille vingers

Mijn hoofd, mijn hart geraakt

En langzaam naar beneden glijdend

Mijn lichaam koud en stijf gemaakt”.

Op 18 mei 2023 overleed Monique Van Cauteren, weduwe van Frans De Rijbel, in het

WZC Sint-Carolus te Sint-Katharina-Lombeek.

Monique werd geboren te Hamme op 12 december 1945 maar bracht het grootste deel van haar leven in Bodegem door. Sinds jaar en dag was zij samen met haar man, die reeds in 2006 overleed, lid van Heemkring Bodeghave.

Wij blijven Monique graag in onze herinnering bewaren als een joviale, hartelijke vrouw, wandelend met haar lievelingshondje en voor wie een aangenaam babbeltje nooit ongelegen kwam.

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                  Foto: Miel Verhasselt

bottom of page