top of page

Op deze pagina willen wij dankbaar terugdenken aan onze overleden leden

en hun familie nogmaals ons innig medeleven betuigen.

Op 9 september 2023 namen wij in het crematorium van Lochristi, samen met zijn familie, buren en vrienden, afscheid van Gaspard Pottie.

Hij werd geboren in het West-Vlaamse Moorsele op 13 augustus 1940 en overleed in het

WZC “Koning Albert I” op 30 augustus 2023.

Gaspard was doctor in de biologie maar liep met zijn wetenschappelijke kennis en wijsheid geenszins te koop. Wel engageerde hij zich sterk in het Bodegemse gemeenschapsleven.

Meer dan 20 jaar lang was hij voorzitter van de Bond van grote en jonge gezinnen (de huidige Gezinsbond) en vele jaren ook zat hij op de voorzittersstoel van de Bodegemse Gemeenschapsraad, sinds vorig jaar omgedoopt tot Bodegemse Dorpsraad.

Samen met zijn vrouw Alma was hij jarenlang lid van Heemkring Bodeghave.

Wij zullen ons Gaspard blijven herinneren als een wijs, scherpzinnig en goedlachs man.

Op zijn doodsprentje liet zijn vrouw Alma deze beklijvende woorden afdrukken :

“De dood heeft met zijn kille vingers

Mijn hoofd, mijn hart geraakt

En langzaam naar beneden glijdend

Mijn lichaam koud en stijf gemaakt”.

Op 18 mei 2023 overleed Monique Van Cauteren, weduwe van Frans De Rijbel, in het

WZC Sint-Carolus te Sint-Katharina-Lombeek.

Monique werd geboren te Hamme op 12 december 1945 maar bracht het grootste deel van haar leven in Bodegem door. Sinds jaar en dag was zij samen met haar man, die reeds in 2006 overleed, lid van Heemkring Bodeghave.

Wij blijven Monique graag in onze herinnering bewaren als een joviale, hartelijke vrouw, wandelend met haar lievelingshondje en voor wie een aangenaam babbeltje nooit ongelegen kwam.

Op 26 juni 2022 overleed op 90- jarige leeftijd Marcel Smessaert, één van de oudste leden van Heemkring Bodeghave.

Hoewel geboren te Aalter woonde hij sinds jaar en dag in Bodegem. De laatste jaren van zijn leven bracht hij evenwel noodgedwongen door in het woonzorgcentrum Quietas.

Marcel was weduwnaar van Noëlla Haerens en echtgenoot van Els Huygen die in 2018 graag deelnam aan “Bodeghaves galerij”.

Wij hebben Marcel vele jaren mogen kennen als een fijnzinnige, joviale en immer enthousiaste man,

ondanks de zware beproevingen die hij in zijn lange leven te verwerken kreeg.

Zijn echtgenote Els, die haar man dag in dag uit in het woonzorgcentrum een bezoekje bracht, wensen we sterkte en troostende vriendschap om dit pijnlijke verlies te kunnen aanvaarden en verwerken. 

Op 4 maart namen wij in de Dominiek Saviokerk afscheid van Gabriella Cornelis.

Zij overleed op 94-jarige leeftijd in het Woonzorgcentrum “De Verlosser” te Sint-Ulriks-Kapelle.

Terecht wordt zij op haar overlijdensbericht onder haar officiële naam “Gaby van de Westhoek” vermeld. Zo was zij immers sinds jaar en dag vooral bij de oud-Bodegemnaars bekend.

Een naam die dateert uit de tijd toen Gaby, klein maar dapper, naarstig pintjes tapte in het eertijds overbekende café “In de Westhoek”.

Gaby, een rasechte Bodegemse, was sinds vele jaren een trouw lid van Heemkring Bodeghave.

Wij willen haar graag in onze herinnering bewaren als een bijzonder kranige, gulle en levenslustige vrouw.

Op 4 november 2021 overleed thuis te Ternat Andrée D’Haenens, weduwe van Lucien De Marie.

Zij werd net geen 91. Ondanks haar hoge leeftijd wilde zij graag jaar na jaar lid blijven van Heemkring Bodeghave.

Op haar overlijdensbericht lezen we deze mooie verzen van wijlen Toon Hermans :

“De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen

en ied’reen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen.

We zien ze vallen op de grond en dan opnieuw weer groeien.

Zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal bloeien”

Op 7 september 2021 namen wij in de H. Dominiek Saviokerk te Dilbeek, samen met zijn familie en zijn vele goeie vrienden, kennissen en buren, afscheid van Marcel De Koster.

Hij was de toegewijde echtgenoot van Peter Vanschoonlandt. Samen waren zij reeds vele
jaren enthousiaste leden van Heemkring Bodeghave.

Een jaar lang vocht hij moedig de ongelijke strijd uit tegen de kwaadaardige ziekte die hem uiteindelijk fataal werd.

Hij overleed thuis in Bodegem op 31 augustus 2021, amper 56 jaar oud.

Marcel was een zachtaardige, fijngevoelige man met wie het gezellig praten was.

Twee simpele woordjes troffen ons bovenaan zijn overlijdensbericht : “Tot later !”

Het waren de hoopvolle woorden waarmee hij tijdens zijn lange ziekteperiode de vele bezoekjes die hij kreeg telkenmale afsloot.

Het is nu aan ons om met pijn in het hart te zeggen : “Tot later, Marcel !"

Op 29 mei 2021 overleed Pierre Hellinckx in het WZC De Verlosser te Sint-Ulriks-Kapelle. In oktober zou hij 90 worden. Oud-Bodegemnaars hebben hem vele jaren gekend als “Pierre-van Sjalen-van Evrist”. Beroepsmuzikant is hij nooit geweest, wel een virtuoos accordeonist.

Pierre was een tijd lang gemeenteraadslid in de fusiegemeente Dilbeek en in “zijn” Bodegem vooral geprezen voor zijn groot engagement, vooral dan in sportieve middens. In opvolging van zijn vader Karel Hellinckx was hij jarenlang voorzitter en nadien erevoorzitter van Wielerclub

Bodegem-Kapelle Sportief.

Samen met zijn echtgenote Simone, die reeds eerder overleed, was hij ook vele jaren lid van Heemkring Bodeghave.

Wij blijven Pierre graag in onze herinnering bewaren als een levenslustig, enthousiast en gemoedelijk man.

Op 4 april 2021 overleed Georgette Verdoodt in het Erasmusziekenhuis te Anderlecht.

Georgette, geboren te Ternat op 2 januari 1934 was de echtgenote van Gerard De Clercq.

Samen met haar man was zij vele jaren reeds lid van Heemkring Bodeghave.

De ongelijke strijd tegen de gevreesde ziekte van Parkinson werd haar uiteindelijk fataal.

Deze passus uit de  tekst op haar overlijdensbericht tekent haar ten volle :

“Je leven verliep niet altijd over rozen.

Met liefde, fijngevoeligheid en doorzettingskracht heb je alles voorbeeldig ten goede gebracht”.

Op 3 februari 2021 namen wij afscheid van Irène De Brueker, weduwe van Maurice De Wael.

Zij overleed thuis en werd net geen 94.

“Irène van Nelen van Keskes”, zoals oudere Bodegemnaars haar kennen, was een kranige en immer goedgemutste vrouw, met wie het steeds gezellig babbelen was. De jaren leken op haar geen vat te hebben. Tijdens de hoppepluk, begin september vorig jaar, zat ze nog bij de band van de plukmachine om de “voeze bellekes” uit te rapen.

Als straks de lente ontluikt en de hoppescheuten zich roeren, zullen we haar na zovele jaren niet meer aantreffen tussen de hoppestaken. Want regen noch wind konden haar deren om aan de slag te gaan als de tijd van “hopscheuten steken” was aangebroken.

Samen met haar zoon Jean was Irène sinds jaar en dag lid van Heemkring Bodeghave en zelden miste zij een feestvergadering of tentoonstelling.

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                  Foto: Miel Verhasselt

bottom of page