Op deze pagina willen wij dankbaar terugdenken aan onze overleden leden

en hun familie nogmaals ons innig medeleven betuigen.

 

Op 7 september 2021 namen wij in de H. Dominiek Saviokerk te Dilbeek, samen met zijn familie en zijn vele goeie vrienden, kennissen en buren, afscheid van Marcel De Koster.

Hij was de toegewijde echtgenoot van Peter Vanschoonlandt. Samen waren zij reeds vele
jaren enthousiaste leden van Heemkring Bodeghave.

Een jaar lang vocht hij moedig de ongelijke strijd uit tegen de kwaadaardige ziekte die hem uiteindelijk fataal werd.

Hij overleed thuis in Bodegem op 31 augustus 2021, amper 56 jaar oud.

Marcel was een zachtaardige, fijngevoelige man met wie het gezellig praten was.

Twee simpele woordjes troffen ons bovenaan zijn overlijdensbericht : “Tot later !”

Het waren de hoopvolle woorden waarmee hij tijdens zijn lange ziekteperiode de vele bezoekjes die hij kreeg telkenmale afsloot.

Het is nu aan ons om met pijn in het hart te zeggen : “Tot later, Marcel !"

Op 29 mei 2021 overleed Pierre Hellinckx in het WZC De Verlosser te Sint-Ulriks-Kapelle. In oktober zou hij 90 worden. Oud-Bodegemnaars hebben hem vele jaren gekend als “Pierre-van Sjalen-van Evrist”. Beroepsmuzikant is hij nooit geweest, wel een virtuoos accordeonist.

Pierre was een tijd lang gemeenteraadslid in de fusiegemeente Dilbeek en in “zijn” Bodegem vooral geprezen voor zijn groot engagement, vooral dan in sportieve middens. In opvolging van zijn vader Karel Hellinckx was hij jarenlang voorzitter en nadien erevoorzitter van Wielerclub

Bodegem-Kapelle Sportief.

Samen met zijn echtgenote Simone, die reeds eerder overleed, was hij ook vele jaren lid van Heemkring Bodeghave.

Wij blijven Pierre graag in onze herinnering bewaren als een levenslustig, enthousiast en gemoedelijk man.

Op 4 april 2021 overleed Georgette Verdoodt in het Erasmusziekenhuis te Anderlecht.

Georgette, geboren te Ternat op 2 januari 1934 was de echtgenote van Gerard De Clercq.

Samen met haar man was zij vele jaren reeds lid van Heemkring Bodeghave.

De ongelijke strijd tegen de gevreesde ziekte van Parkinson werd haar uiteindelijk fataal.

Deze passus uit de  tekst op haar overlijdensbericht tekent haar ten volle :

“Je leven verliep niet altijd over rozen.

Met liefde, fijngevoeligheid en doorzettingskracht heb je alles voorbeeldig ten goede gebracht”.

Op 3 februari 2021 namen wij afscheid van Irène De Brueker, weduwe van Maurice De Wael.

Zij overleed thuis en werd net geen 94.

“Irène van Nelen van Keskes”, zoals oudere Bodegemnaars haar kennen, was een kranige en immer goedgemutste vrouw, met wie het steeds gezellig babbelen was. De jaren leken op haar geen vat te hebben. Tijdens de hoppepluk, begin september vorig jaar, zat ze nog bij de band van de plukmachine om de “voeze bellekes” uit te rapen.

Als straks de lente ontluikt en de hoppescheuten zich roeren, zullen we haar na zovele jaren niet meer aantreffen tussen de hoppestaken. Want regen noch wind konden haar deren om aan de slag te gaan als de tijd van “hopscheuten steken” was aangebroken.

Samen met haar zoon Jean was Irène sinds jaar en dag lid van Heemkring Bodeghave en zelden miste zij een feestvergadering of tentoonstelling.

Op 11 december 2020 overleed op 93-jarige leeftijd Octavie Verdoodt in het WZC Onze-Lieve-Vrouw te Roosdaal. Zij was de weduwe van Louis De Valck die reeds in 2010 overleed.

De woorden die wij op haar rouwkaartje lezen, tekenen haar bijzonder raak : “Opgewekt en zorgzaam. Nooit vragend, nimmer klagend. Altijd stil dragend. Moedig ging je door, steeds weer tot op het laatste moment”.

Wij willen Octavie graag blijven herinneren als een bijzonder hartelijke en levenslustige vrouw,

die ondanks haar hoge leeftijd en in de mate van het mogelijke graag en enthousiast bleef

deelnemen aan de Bodeghave-activiteiten.

Op 27 november 2020 overleed te Asse “meesterfotograaf” Marcel Leys. Hij werd 87.

Op zijn rouwkaartje lezen we : “Hij reisde, fotograferend, de wereld rond.

Hij hield van zijn gemeente Dilbeek, verzamelde er de geschiedenis van en zette zich in om de Vlaamse aard ervan te bewaren.”

Marcel was inderdaad bijzonder geïnteresseerd in de Dilbeekse geschiedenis en zorgde voor een imposant heemkundig archief.

Als lid van Heemkring Bodeghave vergastte hij onze leden in maart 2019 nog op zijn rijkelijk geïllustreerde uiteenzetting “Weetjes over Dilbeek en enkele van zijn kastelen”.

Als gerenommeerd fotograaf nam hij ook graag deel aan de tentoonstellingen “Bodeghaves galerij”.

Op 19 november 2020 namen we afscheid van Henri Van der Gracht. Hij overleed op 87-jarige leeftijd in het WZC Kapelleveld te Sint-Katherina-Lombeek.

Een jaar eerder overleed zijn lieve echtgenote Mariette Coppens eveneens in het WZC Kapelleveld, waar ze samen hun laatste levensjaren doorbrachten.

Rie en Mariette waren jarenlang trouwe en enthousiaste Bodeghaveleden.

De bezoekjes die we destijds aan hen brachten, zorgden telkens weer voor een gemoedelijke en verrijkende babbel, want Mariette kende het Bodegem-van-vroeger als geen ander.

 

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                  Foto: Miel Verhasselt