Op deze pagina willen wij dankbaar terugdenken aan onze overleden leden

en hun familie nogmaals ons innig medeleven betuigen.

 

 

 

Op 27 maart 2020 ging Jan Van den Houte op 84-jarige leeftijd van ons heen.

 

Jan “van de moiller”, zoals iedere Bodegemnaar hem kende, was destijds gemeenteraadslid in zijn geboortedorp Bodegem, later ook in de fusiegemeente Dilbeek.

Voor het verenigingsleven en vooral binnen de sportmiddens heeft hij zeer veel betekend.

Jan was een Vlaming in hart en nieren, maar door iedereen graag gezien, niet alleen omwille van  zijn spontane jovialiteit maar ook om zijn onbaatzuchtige bereidheid hulp te bieden waar het nodig was.

Samen met zijn vrouw “Joske” was hij sinds jaar en dag een trouw lid van Heemkring Bodeghave. Wij zullen de warme herinneringen aan hem blijven koesteren.

Op 6 augustus 2020 overleed in het UZ Jette Ghislaine De Koster, geboren te Etterbeek op 12 maart 1942. Zij was de oudste dochter van Frans De Koster, in Bodegem beter bekend als “Frans van de Wutten”.

Hoewel zij het grootste stuk van haar leven niet in Bodegem woonde, stelde zij er prijs op jaar na jaar Bodeghavelid te blijven. Ghislaine heeft Bodegem nooit echt losgelaten.

Haar aanwezigheid op belangrijke kringactiviteiten leverden telkens een fijn weerzien en een toffe babbel op.

Op 9 augustus 2020 overleed, thuis in Tenbroek, Raf Zelderloo, vader van Bodeghaves voorzitter Luk.

Raf, een rasechte Bodegemnaar en door iedereen gekend en geliefd, mocht op 6 juni nog samen met zijn vrouw Mariette en zijn familie zijn 96ste verjaardag vieren.

Sinds jaar en dag was hij samen met zijn vrouw lid van o.m. Heemkring Bodeghave.

Ondanks zijn hoge leeftijd was hij nog van de partij op de jaarlijkse feestvergadering in januari van dit jaar.

Raf was vooral bekend als vroegere hopteler. In 1995 verwierf hij de “Laureaat Hopkwekers ereprijs”.

Op zijn doodsprentje lezen we deze mooie verzen :

“Het hooi is droog binnen dit jaar

de schoven tarwe zwanger van het graan

nog één keer de gerstaren zien wiegen in de wind

nog één keer de hopperanken zien klimmen naar de zon

nog een kushand naar een kind en dan

die laatste zachte streling aan je vrouw”

 

Raf rust op de begraafplaats van Sint-Ulriks-Kapelle.

                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                  Foto: Miel Verhasselt

© 2019 door heemkring Bodeghave - online sinds 03 december 2018 - laatste update: 21 augustus 2020

webmaster: Walter Semay