top of page

Roger Verlie

 

​ -Een bank vooruit …

    Geschiedenis van het lager onderwijs in Bodegem, 68 blz.

    Herwerkte en aangevulde tekst van de brochure uitgegeven naar aanleiding  van de tentoonstelling

    "Een bank vooruit …” van 27 tot 29 december 1991.

    Heruitgegeven naar aanleiding van de viering van het honderdjarig bestaan  van de Vrije Basisschool

   “Klavertje Vier” van 22 tot 24 oktober 2010.

 

-In een klein stationneke …

   Geschiedenis van de spoorweg en het station in Bodegem, 32 blz.

   Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling “In een klein stationneke…”  op 22 en 23 oktober 1994.

 

-Bodegem, een klein dorp in de Grooten Oorlog

    Sint-Martens-Bodegem tijdens de Eerste Wereldoorlog, 150 blz.

   Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling “Bodegem, een klein dorp in de Grooten Oorlog 1914-1918”

   op 24, 25 en 26 november 2000.

 

-Bijzondere Bodegemnaars

   Boek over bekende inwoners van ons dorp, 40 blz.

   Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling “Bijzondere Bodegemnaars”  op 5, 6 en 7 december 2003.

​-Bodegem tijdens de Tweede Wereldoorlog, 292 blz.

​   Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling “Bodegem tijdens de  Tweede Wereldoorlog 1940-1945 “

   van 9 tot 12 november 2007.

 

-Bijzondere zerken en grafmonumenten in en rondom de kerk van Sint-Martens-Bodegem, 14 blz.

​   Uitgegeven naar aanleiding van de Erfgoeddag van 21 april 2013.

Piet Verhasselt

-Omzien naar ons dorp, 12 blz.

   Wandelbrochure uitgegeven naar aanleiding van de  Openluchttentoonstelling in Sint-Martens-Bodegem
    van 15 mei tot  15 augustus 2005.

Andere bijdragen

Naast de eigen publicaties verzorgde Heemkring Bodeghave een aantal bijdragen over Sint-Martens-Bodegem

in de publicaties die door de Dienst Cultuur en Toerisme Dilbeek naar aanleiding van Open Monumenten-

en Erfgoeddagen werden uitgebracht.

 

- Open Monumentenmappen 1990, 1995, 2004, 2006, 2011.

- Van Alenatoren tot Westrand : stenen erfgoed in Dilbeek

   Jubileumboek naar aanleiding van de 25ste editie van Open Monumentendag 2013

 

- Verhalen in steen : funerair erfgoed in Dilbeek

   Brochure Erfgoeddag 2013 met als thema “Stop de tijd”.

 

- De collectioneurs : privécollecties in Dilbeek

   Bezoekersgids Erfgoeddag 2015

 

- Van toog tot toog : ontdekkingstocht langs Dilbeekse cafés

   Brochure Open Monumentendag 2015

bottom of page