top of page

LID WORDEN

VAN HEEMKRING BODEGHAVE

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage

voor het hele gezin bedraagt €10

en kan rechtstreeks worden betaald

aan één van de bestuursleden

of gestort worden op rekeningnummer

BE29 7340 1416 7564.

Vanzelfsprekend kan u ons steeds

contacteren via het contactformulier

bovenaan in de balk van deze website

Uw lidmaatschap betekent voor ons

alleszins een moreel en financieel

duwtje in de rug!

bottom of page